RIDETIMER OG KURS

Vårt mål

Hof Rideskole har som mål å gi rideopplæring , for elever i alle aldre, på en så trygg og sikker måte som mulig.🤩
Vi ønsker et trygt og hyggelig miljø, hvor alle er velkommen.😀

Priser

Ridekursene går fra aug til des og jan til juni dersom ikke annet er avtalt.
Knøttekurs: kr. 220,- /time
Ord. kurs: kr. 220,- / time
sprang kurs: kr 250,- / time
Det gis 10% på time nr 2 for de som rir to ganger i uken eller søsken😎

Det er bindende påmelding på ridekurs. Det vil si at rideskolen ikke betaler tilbake dersom man ønsker å avslutte før kurset slutter. Men det er mulig å avtale et halvt kurs dersom man er usikker på om man vil følge hele kurset.

Kursavgiften kan deles opp , men første del må være betalt innen første ridetime.
Ved fravær må eleven selv ta initiativ til å ta igjen timen. Gyldig fravær er sykdom, skole arr med møteplikt, feriereiser. ( Ikke bursdag, fotball , kino o.l). Timen kan ikke tas igjen etter endt sesong.

De som ikke går ridekurs:

Enkelt timer / drop-in :kr. 250,-
Privat time : kr. 400,-


Hest på for

I helger og ferier er det mulig å ha hest på for.

Enkelt dager koster kr 100,-
Ferier kr 500,- - 800,- avhengig av ferielengden.
Hele mnd kun etter avtale.😮

Tilbudet er for rideskolens elever som selv kan sale opp og ri på egen hånd.

For de som ikke klarer seg selv er det mulig å få hjelp/timer av Chrispo. Avtal direkte med henne på tlf 41320503 (sms). Koster kr 300,-

Alle må møte opp ca kl 11 00 og hjelpe til med stall arbeid( dersom ikke annet er avtalt)😉

Ridetimer i helger

Knøttekurs er populært, for de som ikke får plass/kan gå på ridekurs  kan vi tilby ridetimer i helger og ferier for nybegynnere med Christina!  😀

Dette koster 300,- pr. stk.
Etter avtale med Christina(Chrispo), tlf. 41320503.