PIPPI

Hennes egentlige navn er Zita
Blandingsponni, hoppe, 131cm høy